Топлопоцинкувани метални столбови

Спецификации

 

Висина на
столб

Анкер
димензија

Долен
дијаметар

Горен
дијаметар

Вкупна
висина

Дебелина
на метал

Размер на
основа

Тежина

Размер на
фундамент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(м)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(кг)

(мм)

H=4 M

М12х432

ø100

ø60

4000

3

200х200х8

29

500x500x600

H=5 M

М12х432

ø125

ø60

5000

3

220х220х12

43

500x500x700

Н=6M

М16х576

ø140

ø60

6000

3

260х260х12

65

600x600x700

Н=7M

М16х576

ø170

ø60

7000

3

280х280х14

76

600x600x800

Н=8M

М16х576

ø180

ø60

8000

3

300х300х14

89

700x700x900

Н=9M

М20х720

ø200

ø60

9000

3

360х360х16

104

800x800x1000

Н=10M

М20х720

ø220

ø60

10000

3

400х400х16

126

900x900x1000

Н=11m

М20х720

ø235

ø60

11000

3

420х420х16

148

950x950x1100

Н=12m

М20х720

ø250

ø60

12000

3

420х420х16

179

950x950x1100